ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

Ο ορισμός των εννοιών που δίδεται εδώ, ισχύει για τη διευκόλυνση των σχετικών συζητήσεων που θα γίνουν στα πλαίσια του εγχειρήματος της ΠΝΥΚΑ-21.

 • Δεν διεκδικείται, με κανέναν τρόπο, η ιδιότητα του λεξικογράφου.
 • Ελευθερία (με πολιτικούς όρους)

Ελευθερία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος για τα της ζωής του.

“είμαι ελεύθερος” σημαίνει “μπορώ να αποφασίζω μόνος μου για ό,τι αφορά τη ζωή μου”. Αν δεν μπορώ να αποφασίζω μόνος μου για ό,τι αφορά τη ζωή μου, δεν είμαι ελεύθερος.

το ίδιο ισχύει και για την ανθρώπινη κοινωνία.

 • Έθνος.

Έθνος είναι το σύνολο των υλικών και άϋλων υπαρχόντων μίας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που έχει κοινά τα βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά: ιστορία, γλώσσα, πεποιθήσεις, παραδόσεις, φυλετική ομοιότητα.

 • Πατρίδα;

Πατρίδα είναι το σύνολο των υλικών και άϋλων υπαρχόντων ενός τόπου ή κράτους.

 

 • Κράτος;

Κράτος είναι το σύνολο  των υλικών και άϋλων υπαρχόντων σε μία καθορισμένη γεωγραφική επικράτεια, με συγκεκριμένο αποκλειστικό όνομα, με συγκεκριμένη Πολιτειακή νομοθεσία και με οργάνωση επιβολής της.

 

 •  Πολίτευμα

Πολίτευμα, είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας και άσκησης των πολιτικών εξουσιών ενός κράτους.

 

 • Δημοκρατία

“Δημοκρατία, είναι το πολίτευμα, με το οποίο κυρίαρχος τής Πολιτείας, καθίσταται ο Δήμος/Λαός της, ο οποίος, συνερχόμενος από κοινού, ως θεσμοθετημένο ενιαίο και αδιαίρετο Σώμα , αποφασίζει ελευθέρως, αυτοβούλως και αυτοπροσώπως, με πλειοψηφία, για κάθε θέμα που απασχολεί την κοινωνία του”.

Δεν υπάρχει άλλου είδους Δημοκρατία, γιαυτό και ό όρος “Δημοκρατία”, δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς.

 

 • Ολιγαρχία

Ολιγαρχία, είναι το πολίτευμα, κατά το οποίο μία μικρή μειοψηφία της κοινωνίας λαμβάνει τις αποφάσεις για την κοινωνία της Χώρας.

 

 • Μοναρχία ή Απολυταρχία

Μοναρχία, είναι το πολίτευμα, κατά το οποίο ένας μόνον (ο Μονάρχης) λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις για την κοινωνία της Χώρας στην οποία άρχει.

 

 • Αναρχία

Αναρχία είναι η πολιτική θεωρία, σύμφωνα με την οποία μία κοινωνία πρέπει να κυβερνάται με αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση, χωρίς ιεραρχημένη κεντρικά ηγεσία.

 

 • Δικτατορία

Είδος Μοναρχίας

 

 • Χούντα

Δικτατορία μετά (στρατιωτικό, συνήθως) πραξικόπημα.

 

 • Πραξικόπημα

Πράξη έκνομης (συνήθως, βίαιας) κατάλυσης της Συνταγματικής τάξης.

 

 • Φασισμός

Φασισμός , μετά τη χρήση της λέξης από το κόμμα του Μουσολίνι, στην Ιταλία, στη δεκαετία του 1930 και 40, καθιερώθηκε ως η πολιτική άποψη, κατά  την οποία η αντίθετη θέση και όποιος την εκφράζει, πρέπει να ηττηθεί με κάθε τρόπο , με πιο προσφιλή, αυτόν της βίας.

 

 • Ναζισμός

Ναζισμός είναι η Γερμανική προφορά του Nationalism που σημαίνει Εθνικισμός. (“Nation” είναι το “Έθνος”).

 

 • Εθνικισμός

Εθνικισμός, είναι η αμετροεπής αγάπη για το έθνος.

Η λέξη  έχει φορτισθεί αρνητικά, κατά και μετά τον Β’ΠΠ, διότι τη χρησιμοποίησε ο Χίτλερ για να χαρακτηρίσει το κόμμα του που αιματοκύλισε την Ευρώπη με απάνθρωπο τρόπο. Έκτοτε, η έννοια του Εθνικισμού, εμπεριέχει την επιθετικότητα του φασισμού. (Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (γερμ: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), γνωστότερο ως NSDAP, ή απλά Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα)

 

 • Εθνισμός

Εθνισμός είναι η αγάπη για το έθνος, απαλλαγμένη από τα στοιχεία του εθνικισμού.

 

 • Πατριωτισμός

Πατριωτισμός, είναι η μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, απαλλαγμένη από τα στοιχεία του εθνικισμού.

 •  Κομμουνισμός

Κομμουνισμός (communism, εκ του common/κοινό-κοινότητα), είναι το οικονομικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει προσωπική περιουσία και η κοινότητα διαχειρίζεται το κεφάλαιο, τη γη, το εργατικό δυναμικό και τα προϊόντα που όλ’ αυτά παράγουν. Μονολεκτικά θα μπορούσαμε να τον πούμε “κοινοκτημοσύνη”.

 

 • Σοσιαλισμός

Σοσιαλισμός είναι το οικονομικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο το κράτος διαχειρίζεται την Οικονομία, αφήνοντας μικρό (ή και καθόλου) πεδίο δράσης στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

 • Νέα Τάξη

Νέα Τάξη (“The New World Order” – “Ordino Nuovo”) ονομάζεται η αλλαγή του κατόχου της Εξουσίας επί της κοινωνίας, από την Πολιτική (που είναι μέχρι σήμερα) στο Χρήμα. Δηλαδή, από τους κατόχους της πολιτικής ισχύος, στους κατόχους του Χρήματος.

 • Παγκοσμιοποίηση

είναι η εξάπλωση μίας ιδέας σε όλο τον κόσμο. Μετά τη ραγδαία ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων, αλλά ιδίως μετά την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πληροφορικής, η Υφήλιος έχει γίνει ένας χώρος όπου οι ειδήσεις και οι ιδέες καλύπτουν όλο τον πληθυσμό σε χρόνο που παλιότερα εξαπλώνονταν σε ένα χωριό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο